НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО РАЛИКРОС

Image

РАЛИКРОС КРИВОДОЛ 2

5-ти кръг от националния шампионат по Раликрос, 00 - 00.00. 2020

Организатор: "Жико Моторспорт"

Организатор: "Старт М Криводол"

Адрес за кореспонденция: гр. Криводол

Тел. за връзка 0888241980 Спас Спасов
e-mail: emil_7666@abv.bg
e-mail: info@rxbg.eu

Заявките за участие задължително да бъдат придружени с такса за участие, преведени по сметка:
IBAN: 
Код за плащане BIC:

Документи за състезанието

ОНЛАЙН ЗАЯВКА 5-ТИ КРЪГ
© 2021 Rxbg. Всички права запазени. Тема Васил Кубадинов