НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО РАЛИКРОС

Image

РАЛИКРОС "ТИП" ВИДИН

Финален кръг от националния шампионат по Раликрос, 24 - 25.10. 2020

Организатор: "Жико Моторспорт"

Адрес за кореспонденция: гр. Видин
Тел. за връзка 0888 07 28 09; 0879 94 91 53 Иван Иванов
e-mail: ivan_ivanov_jiko@abv.bg
e-mail: info@rxbg.eu

Заявките за участие задължително да бъдат придружени с такса за участие, преведени по сметка:
IBAN: BG11BUIB98881025925600
Код за плащане BIC: BUIBBGSF

Документи за състезанието

ОНЛАЙН ЗАЯВКА 7-МИ КРЪГ
© 2020 Rxbg. Всички права запазени. Тема Васил Кубадинов